Cập nhật tiến độ dự án Florita quận 7 Hưng Thịnh

Sau hơn 2 năm mở bán và triển khai xây dựng dự án Florita đã và đang dần hoàn thiện phần thô chuẩn bị hoàn thiện nội thất và bàn giao cho khách hàng. Chúng tôi cập nhật tiến độ dự án Florita mới nhất ngày 14/04/2017.

 


Tổng thể Block A

 


Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 – Block A

 


Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 15 – Block A

 


Thi công hệ thống M&E đến tầng 18 – Block A

 


Tổng thể Block B

 


Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 8 – Block B

 


Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 – Block B

 


Thi công hệ thống M&E đến tầng 15 – Block B

 


Lắp đặt cửa nhôm căn hộ tầng 5 đến tầng 8 – Block B

 


Thi công hệ thống PCCC đến tầng 6 – Block B

 


Tổng thể Block C

 


Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 – Block C

 


Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 – Block C

 


Thi công hệ thống M&E đến tầng 14 – Block C

 


Lắp đặt cửa nhôm căn hộ tầng 5 đến tầng 7 – Block C

 


Thi công hệ thống PCCC đến tầng 6 – Block C

 


Tổng thể Block D

 


Thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 – Block D

 


Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 17 – Block D

Đăng ký tham quan & nhận báo giá dự án

*Tên của bạn

*Địa chỉ Email

*Điện thoại

Thông điệp