Chuyên mục: Tiến độ dự án

Mở bán: Đang cập nhật
Khởi công: Đang cập nhật
Bàn giao: Đang cập nhật
Tiến độ: Đang cập nhật
Mở bán: Đang cập nhật
Khởi công: Đang cập nhật
Bàn giao: Tháng 06/2019
Tiến độ: Tầng 10
Mở bán: Mở Bán
Khởi công: Đang cập nhật
Bàn giao: Tháng 06/2019
Tiến độ: Đang cập nhật
tien do lavida plus
Mở bán: Đang cập nhật
Khởi công: Đang cập nhật
Bàn giao: Đang cập nhật
Tiến độ: Đang cập nhật
Cập nhật tiến độ dự án Lavida Plus đối diện Sc Vivo City
Mở bán: Đang cập nhật
Khởi công: Đang cập nhật
Bàn giao: Đang cập nhật
Tiến độ: Đang cập nhật
Cập nhật tiến độ dự án De Capella quận 2 ngày 05/06/2017
Mở bán: 01/2016
Khởi công: 30/02/2016
Bàn giao: Giao thô 31/12/2017 Hoàn Thiện 30/06/2018
Tiến độ: Tầng 5 block A, tầng 2 BLock B
Tiến độ Central Premium đang hoàn thiện sàn tầng 1
Mở bán: Ngày 14/01/2017
Khởi công: Ngày 10/02/2017
Bàn giao: Giao thô: 31/12/2018 Hoàn thiện: 30/06/2019
Tiến độ: Lên sàn tầng 1 Block A, đổ sàn hầm 2 BLock B
Tiến độ dự án Central Premium
Mở bán: Ngày 14/01/2017
Khởi công: Ngày 10/02/2017
Bàn giao: Giao thô: 31/12/2018 Hoàn thiện: 30/06/2019
Tiến độ: Lên sàn tầng 1 Block A, đổ sàn hầm 2 BLock B
Thực tế dự án SC ViVo Tân Thuận Quốc Cường Gia Lai sắp triển khai
Mở bán: Đang cập nhật
Khởi công: Đang cập nhật
Bàn giao: Đang cập nhật
Tiến độ: Đang cập nhật
dự án Central Premium
Mở bán: Ngày 14/01/2017
Khởi công: Ngày 10/02/2017
Bàn giao: Giao thô: 31/12/2018 Hoàn thiện: 30/06/2019
Tiến độ: Hầm 2 Block A ; Hầm 1 Block B